Aansprakelijkheid in het Hippisch recht

Wanneer is de bezitter van een paard aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een paard?

In het hippisch recht is de grondslag voor de omvang van de aansprakelijkheid voor dieren geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Een paard is een dier met een ‘eigen energie’. Het paard kan op een onvoorspelbaar moment iets doen (of laten) wat onberekenbaar is en waardoor een gevaarlijke situatie is ontstaan. Wanneer een dergelijke gevaarlijke situatie zich voordoet dan is in het aansprakelijkheidsrecht de bezitter van het paard aansprakelijk te stellen voor de schade die daardoor is ontstaan. Een bezitter van een paard kan niet zomaar stellen en bewijzen dat ten aanzien van die schade hem geen enkel verwijt gemaakt kan worden.  Immers op de bezitter van een paard rust een risicoaansprakelijkheid. Wanneer een gebruiker van een paard op een bedrijfsmatige wijze aansprakelijk gehouden kan worden, dan wordt de aansprakelijkheid specifiek gericht op die betreffende bedrijfsmatige gebruiker. Het is soms lastig te bepalen wanneer er sprake is van een bedrijfsmatige gebruiker van paarden. Wanneer schade ontstaat tijdens bedrijfsmatig gebruik van het paard, dan rust op de bezitter van het paard in die hoedanigheid geen aansprakelijkheid meer op grond van artikel 6:179 BW. Met een aansprakelijkheidsstelling is nog niet vastgesteld dat de bedrijfsmatige gebruiker of bezitter van een paard ook aansprakelijk is voor alle schade. Rianne van der Heijden, advocaat hippisch recht, adviseert en procedeert waar het aansprakelijkheidsrecht uw goed recht is.