Hippisch recht – Consumentenrecht

Consumenten krijgen één jaar garantie bij aankoop paard:

Op grond van de nieuwe Europese Richtlijn wordt de wetgeving voor consumentenbescherming gewijzigd. Op 1 februari 2022 heeft de Tweede Kamer ingestemd met een garantietermijn van maar liefst één jaar bij een koop van een paard door een particulier via een professionele verkoper! Dit was een half jaar.
Opvallend aan dit gewijzigde wetsvoorstel is, dat met de EU-Richtlijn bedoeld is, dat rechtsgelijkheid (geharmoniseerd) het uitgangspunt is voor heel Europa. Vreemd is dan ook dat Nederland bij de implementatie van deze EU-Richtlijn naar Nederlandse wetgeving – anders dan omringende landen zoals Duitsland, Denemarken en Frankrijk – geen gebruik maakt van de uitzonderingsclausule voor levende dieren.
Deze uitzonderingsclausule houdt in dat Nederland gebruik kán maken van de mogelijkheid die de EU-Richtlijn biedt om de verkoop van levende dieren uit te sluiten van het toepassingsbereik van de richtlijn. Een paard is immers een levend dier.
Het kabinet maakt met een kleine meerderheid van stemmen, geen gebruik van de uitzonderingsclausule die de EU-richtlijn biedt om bij wetgeving, de verkoop van dieren uit te sluiten.
Dit betekent dat de geldende garantietermijn van zes maanden bij de aankoop van (sport)paarden door een particulier bij een professionele verkoper, uitgerekt wordt tot een garantietermijn van één jaar. Dit is niet wenselijk, aangezien binnen twaalf maanden met een paard veel kan gebeuren waar de verkoper geen invloed op heeft. Denk aan factoren als verzorging, voeding, training, veterinaire begeleiding en transport. Ook brengt de natuur onvoorziene gebeurtenissen met zich mee die van invloed kunnen zijn op ‘de staat van een product’ zoals een paard in de wet bedoeld is. Deze wetgeving zal tot veel geschillen leiden omdat een paard dan een product is. Een paard is een levend dier waarvan de fysieke conditie van allerlei (omgevings-) factoren afhankelijk is.
De Nederlandse paardenhandel moet dus bij een verkoop van paarden aan particulieren een garantietermijn bieden van maar liefst één jaar! Bij non-conformiteit of gebrek, dient de verkopende partij te bewijzen, dat het gebrek op het moment van koop niet aanwezig was. Ondoenlijk, waardoor al gauw het paard terug gaat naar de verkoper, die dan ook het geld een jaar in reserve dient te houden, voor het geval dat …..
mr. Rianne van der Heijden, advocaat in het hippisch recht biedt rechtsbijstand in het geval van non-conformiteit / gebrek bij aan- of verkoop van paarden (of dieren).
EK, 2021/22, 35734,A.