Aansprakelijkheid HR honden

20220620 Gevaarlijke honden en (letsel-) aansprakelijkheid
Het ophitsen van een dier is strafbaar gesteld in artikel 425 Sr. In dit gevaarzettende delict van het strafrecht worden twee feiten strafbaar gesteld.
1. Het aanhitsen van het niet terughouden van een aanvallend dier.
2. Het gaat dan om het voldoende zorg dragen voor een onder zijn hoede staand gevaarlijk dier.
Het is bedoeld om te voorkomen dat er sprake kan zijn van mishandeling (artikel 300 Sr). In het tweede geval moet de houder van het dier zorgdragen voor het onschadelijk houden van gevaarlijk dier. Onder een gevaarlijk dier kan ook een ongevaarlijk dier worden vervoerd. Een gevaarlijk dier is elk dier, waarvan schade voor lijf van goed te sterk is.
De Rijksoverheid heeft een lijst opgesteld met hoge risico honden: de HR-hondenrassen, lookalikes en overeenkomsten met een hoog risico op agressief gedrag.
Een slachtoffer die is aangevallen door een dier kan aangifte doen bij de politie (artikel 161 Sv). Een slachtoffer kan ook een ander dier zijn ontstaan. De benadeelde partij kan zich in de eerste procedure van het strafproces voegen met een vordering tot vergoeding. Het is een snellere procedure dan een schadevordering in een civiele procedure.
Lees ook de verklaring van de Hoge Raad van 21 september 2021, ECLI:NL:HR:2021:1287, over het bijtincident van een hond. Stond de hond van de verdachte onder zijn hoede? Is de hond een gevaarlijk dier?
Als advocaat tree ik op dieren die zich voordoen door een aanval op agressieve honden. De aansprakelijke partij wordt vastgesteld, aansprakelijk, de gevolgen van de schade en in de toekomst schade die wordt vastgesteld op de partij die aansprakelijk is. Maar ook andersom, wanneer u aansprakelijk wordt gesteld, voert ik het verweer namens u.
Heeft u schade geleden waarvoor aansprakelijk kan worden gehouden? Neem dan gerust contact op met info@emyrtan.nl of bel: 0499-842039.