Aansprakelijkheidsrecht

Een ongeval zit in een klein hoekje

Klachtenprocedure vrije beroepen

De gevolgen van gebeurtenissen die ontstaan door dieren, producten, ondernemingen, tussen particulieren en in het verkeer van onze samenleving is geregeld in het aansprakelijkheidsrecht. Het is onmogelijk om samen te leven zonder elkaar schade te veroorzaken, van kleine ongemakken tot ernstige letselschade of financieel verlies. In het aansprakelijkheidsrecht gaat het vooral om de vergoeden van schade. 

EMYRTAN stelt vast welke belangen voor u in aanmerking komen, hoever deze belangen ook worden beschermd en hoe de opgelopen schade moet worden hersteld. Als schade door een ander wordt veroorzaakt, geldt niet altijd dat die andere aansprakelijkheid is. Dat is pas het geval bij onzorgvuldig gemaakte fouten of risicoaansprakelijkheid. 

Het gaat niet alleen om zichtbare schade. Het gaat ook om vergoeding van immateriële schade zoals pijn, verdriet, slapeloze nachten, geestelijk leed of gederfde levensvreugde die door een ongeval is opgelopen. De aard van het letsel zorgt voor de hoogte van het verdeelde smartengeld. 

mr.Rianne van der Heijden LL.M. stelt uw claim open en procedeert waar het aansprakelijkheidsrecht uw goed recht is. 

Neem contact op!

Waar het aansprakelijkheidsrecht via EMYRTAN goed voor is :

  • Bezitter van een paard
  • Bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid
  • Particulieren
  • Contractuele aansprakelijkheid
  • Overheidsaansprakelijkheid, wegbeheerder
  • Verzekeringsrecht
  • Letselschade

U het probleem, EMYRTAN de oplossing.

Bezitter van een paard

Wanneer is de bezitter van een paard aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een paard?

In het hippisch recht is de grondslag voor de omvang van de aansprakelijkheid voor paarden geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Een paard is een dier met een ‘eigen energie’. Het paard kan op een onvoorspelbaar moment iets doen (of laten) wat onberekenbaar is en waardoor een gevaarlijke situatie ontstaat. Wanneer een gevaarlijke situatie zich voordoet dan is in het aansprakelijkheidsrecht de bezitter van het paard aansprakelijk te stellen voor de schade die daardoor is ontstaan. Ook kan tijdens het trainen van paarden, buitenritten en paarden in het verkeer een ongeval ontstaan waardoor letselschade wordt veroorzaakt. 

EMYRTAN brengt uw schadeposten in beeld en tracht een maximale vergelijking voor u te behalen. 

Letselschade

V erkeersongeval, bedrijfsongeval, een ongeval in huis of letselschade ten gevolge van een defect product. Van het ene op het andere moment kunt u betrokken raken bij een ongeval waarbij letselschade wordt opgelopen, vaak lichamelijk, geestelijk materieel en/of immateriële schade. Wanneer letselschade buiten uw schuld is veroorzaakt, kunt u de schadeverhalen over de wederpartij bekijken. Schade kan bijvoorbeeld bestaan uit het eigen risico van de zorgverzekering, kosten huishoudelijke hulp of gemist inkomen doordat u (tijdelijk) uw werk niet meer kunt doen of smartengeld. 

Meest voorkomend heeft u niet te procederen om uw schade vergoed te krijgen waardoor alleen buitengerechtelijke kosten ontstaan om uw schadeclaim te vorderen. Wanneer de aansprakelijkheid van de wederpartij de vaste staat, dan vergoedt de verzekeraar van de wederpartij de kosten voor rechtsbijstand. Nu de kosten voor buitengerechtelijke hulp een onderdeel is van uw schade en grote staat dat de wederpartij aansprakelijk is voor uw ongeval, dan kunnen wij deze kosten verhalen op de wederpartij waardoor u ons niet hoeft te betalen. 

EMYRTAN staat u bij met advies, claimt uw schade bij de aansprakelijke verzekeraar. Meld uw letselschade bij EMYRTAN om juridische problemen te voorkomen. Vraag direct om advies en neem contact op. 

Verkeersongeval

Wanneer u in Nederland bent aangereden als voetganger, met de fiets, scooter, motor of auto en u loopt waarbij letselschade op dan heeft u recht op een letselschade. Voor u als slachtoffer van een verkeersongeval is de juridische dienstverlening van EMYRTAN, inbegrepen! De gemaakte (juridische) kosten die worden gemaakt om u te helpen worden door de aansprakelijke wederpartij betaald. 

EMYRTAN gaat er voor dat u een zo hoog mogelijke schadeclaim vergoed krijgt door de verzekeraar van de wederpartij. 

Wegbeheerder

De bezitter van een opstal kan aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan door een gebrek aan de betreffende opstal. Dit wordt risicoaansprakelijkheid genoemd. Bij openbare wegen is de provincie of gemeente aansprakelijk te stellen, die ervoor moet zorgen dat de verharde weg in goede staat verkeert. Is dat niet het geval en heeft u schade opgelopen dan kunt u de provincie of gemeente aansprakelijk stellen voor uw schade. 

EMYRTAN gaat er voor dat u een zo hoog mogelijke schadeclaim vergoed krijgt door de verzekeraar van de wederpartij. 

Bedrijfsongeval

Bij een bedrijfsongeval kan letselschade worden opgelopen. De werkgever wordt aansprakelijk gesteld. De werkgever is verzekerd voor bedrijfsongevallen waarbij de claim wordt ingediend door de verzekeraar. EMYRTAN voegt u juridische rechtsbijstand toe bij de onderbouwing van het bedrijfsongeval, de aansprakelijkheid en het bepalen van de hoogte van de overeenkomst. 

EMYRTAN kan altijd een letselschade voor uw bedrijfsongeval claimen. De juridische hulp is voor u gratis omdat de wet regelt dat de aansprakelijke wederpartij de schade moet vergoeden. 

Schadevergoeding

De hoogte van het letselschadebedrag is afhankelijk van uw letselschadezaak, de gevolgen van uw letsel en de ernst van het letsel en de duur van gedeeltelijk, gedeeltelijk of blijvend herstel. 

EMYRTAN geeft advies over de wettelijke, aansprakelijkheid en verzorgt de volledige correspondentie met de wederpartij. Wanneer een grote aansprakelijkheid wordt de schade verhaald op wederwederpartij.   Alle buitengerechtelijke kosten worden verhaald door de aansprakelijke wederpartij, daarmee is onze juridische dienstverlening voor u inbegrepen.

Materiële schade

Materiële schade is schadevergoeding in euro’s, bijvoorbeeld de schade aan uw voertuig, kleding of goederen. Maar ook ziekenhuiskosten, verpleging thuis, vervoerskosten en gemiste inkomsten. 

Logo hippisch recht M jpg

©2020 EMYRTAN

Sociaal


Facebook


Linkedin


Youtube


Envelope

Menu

Over EMYRTAN
Services
Kwaliteit
Tarieven
Aansprakelijkheidsrecht
Arbeidsrecht
Contractenrecht
Hippisch recht
Incasso’s
Blog
Contact

Contact

EMYRTAN 

Taylorstraat 11a
5691 CH Son
Info@emyrtan.nl
T: 0499-842039
M: Rianne van der Heijden 06-14321812

IBAN: NL50INGB004633974
BTW nr: NL001693315B05
Kv.K Eindhoven: 17259664

Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacyverklaring