Aansprakelijkheidsrecht

Een ongeval zit in een klein hoekje

Klachtenprocedure vrije beroepen

De gevolgen van gebeurtenissen die ontstaan door dieren, producten, ondernemingen, tussen particulieren en in het verkeer van onze samenleving is geregeld in het aansprakelijkheidsrecht. Het is onmogelijk om samen te leven zonder elkaar schade toe te brengen, van kleine ongemakken tot ernstige letselschade of financieel verlies. In het aansprakelijkheidsrecht gaat het vooral om het vergoeden van schade. 

EMYRTAN advocatuur stelt vast welke belangen voor u in aanmerking komen, hoever deze belangen ook beschermd worden en hoe de opgelopen schade moet worden hersteld. Als schade door een ander is veroorzaakt, geldt niet altijd dat die ander aansprakelijk is. Dat is pas het geval bij onzorgvuldig gemaakte fouten of risico aansprakelijkheid. 

Het gaat niet alleen om zichtbare schade. Het gaat ook om vergoeding van immateriële schade zoals pijn, verdriet, slapeloze nachten, geestelijk leed of gederfde levensvreugde die door een ongeval is opgelopen. De aard van het letsel zorgt voor de hoogte van het zogenoemde smartengeld. 

Advocaat mr. Rianne van der Heijden LL.M. stelt uw claim op en procedeert waar het aansprakelijkheidsrecht uw goed recht is. 

Neem contact op!

Waar het aansprakelijkheidsrecht via EMYRTAN Advocatuur goed voor is:

  • Bezitter van een paard
  • Bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid
  • Particulieren
  • Contractuele aansprakelijkheid
  • Overheidsaansprakelijkheid, wegbeheerder
  • Verzekeringsrecht
  • Letselschade

U het probleem, EMYRTAN de oplossing.

Bezitter van een paard

Wanneer is de bezitter van een paard aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een paard?

In het hippisch recht is de grondslag voor de omvang van de aansprakelijkheid voor paarden geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Een paard is een dier met een ‘eigen energie’. Het paard kan op een onvoorspelbaar moment iets doen (of laten) wat onberekenbaar is en waardoor een gevaarlijke situatie is ontstaan. Wanneer een dergelijke gevaarlijke situatie zich voordoet dan is in het aansprakelijkheidsrecht de bezitter van het paard aansprakelijk te stellen voor de schade die daardoor is ontstaan. Ook kan tijdens het trainen van paarden, buitenritten en paarden in het verkeer een ongeval ontstaan waardoor letselschade is veroorzaakt. 

EMYRTAN Advocatuur brengt uw schadeposten in beeld en tracht een maximale schadevergoeding voor u te realiseren. 

Letselschade

Verkeersongeval, bedrijfsongeval, een ongeval in huis of letselschade ten gevolge van een gebrekkig product. Van het ene op het andere moment kunt u betrokken raken bij een ongeval waarbij letselschade is oplopen, vaak lichamelijke, geestelijke materiële en/of immateriële schade. Wanneer letselschade buiten uw schuld is veroorzaakt, kunt u de schade verhalen op de wederpartij. Schade kan bijvoorbeeld bestaan uit het eigen risico van de zorgverzekering, kosten huishoudelijke hulp of gemist inkomen doordat u (tijdelijk) uw werk niet meer kunt doen of smartengeld.  

Meestal hoeft u niet te procederen om uw schade vergoed te krijgen waardoor alleen buitengerechtelijke kosten ontstaan om uw schadeclaim te vorderen. Wanneer de aansprakelijkheid van de wederpartij vast staat, dan vergoed de verzekeraar van de wederpartij de kosten voor rechtsbijstand. Nu de kosten voor buitengerechtelijke hulp een onderdeel is van uw schade en vast staat dat de wederpartij aansprakelijk is voor uw ongeval, dan kunnen wij deze kosten verhalen op de wederpartij waardoor u ons niet hoeft te betalen. 

EMYRTAN Advocatuur staat u bij met advies, claimen uw schade bij de aansprakelijke verzekeraar. Meld uw letselschade bij EMYRTAN om juridische problemen te voorkomen. Vraag direct om advies en neem contact op. 

Verkeersongeval

Wanneer u in Nederland bent aangereden als voetganger, met de fiets, scooter, motor of auto en u loopt daarbij letselschade op dan heeft u recht op een letselschadevergoeding. Voor u als slachtoffer van een verkeersongeval is de juridische dienstverlening van EMYRTAN Advocatuur, kosteloos! De gemaakte (juridische) kosten die worden gemaakt om u te helpen worden door de aansprakelijke wederpartij betaald. 

EMYRTAN Advocatuur gaat er voor dat u een zo hoog mogelijk schadeclaim vergoed krijgt door de verzekeraar van de wederpartij. 

Wegbeheerder

De bezitter van een opstal kan aansprakelijk gesteld worden voor schade die is ontstaan door een gebrek aan de betreffende opstal. Dit wordt risicoaansprakelijkheid genoemd. Bij openbare wegen is de provincie of gemeente aansprakelijk te stellen, die ervoor moet zorgen dat de verharde weg in goede staat verkeert. Is dat niet het geval en heeft u schade opgelopen dan kunt u de provincie of gemeente aansprakelijk houden voor uw schade. 

EMYRTAN Advocatuur gaat er voor dat u een zo hoog mogelijk schadeclaim vergoed krijgt door de verzekeraar van de wederpartij. 

Bedrijfsongeval

Bij een bedrijfsongeval kan letselschade worden opgelopen. De werkgever wordt aansprakelijk gesteld. De werkgever is verzekerd voor bedrijfsongevallen waarbij de schadevergoedingsclaim wordt neergelegd bij de verzekeraar. EMYRTAN Advocatuur verleend u juridische rechtsbijstand bij de onderbouwing van het bedrijfsongeval, de aansprakelijkheid en het bepalen van de hoogte van de schadevergoeding. 

EMYRTAN Advocatuur kan vrijwel altijd een letselschadevergoeding voor uw bedrijfsongeval claimen. De juridische hulp is voor u gratis omdat de wet regelt dat de aansprakelijke wederpartij de schade moet vergoeden. 

Schadevergoeding

De hoogte van het letselschade bedrag is afhankelijk van uw letselschadezaak, de gevolgen van uw letsel en de ernst van het letsel en de duur van tijdelijk, gedeeltelijk of blijvend herstel.  

EMYRTAN Advocatuur geeft advies over de schadevergoeding, aansprakelijkheid en verzorgt de volledige correspondentie met de wederpartij. Wanneer aansprakelijkheid vast staat wordt de schade verhaald op de wederpartij.  Alle buitengerechtelijke kosten worden verhaald bij de aansprakelijke wederpartij, daarmee is onze juridische dienstverlening voor u kosteloos.

Materiële schade

Materiële schade is schadevergoeding in euro’s, bijvoorbeeld de schade aan uw voertuig, kleding of goederen. Maar ook ziekenhuiskosten, verpleging thuis, vervoerskosten en gemiste inkomsten.