Contractenrecht

Bij voorkeur regelt EMYRTAN zaken aan de voorkant. Een gevleugeld adagium is dan ook: ‘Preventie in plaats van procederen’.

Contractenrecht goed geregeld.

EMYRTAN spreekt cliënten meestal als er iets mis is gegaan. Vaak denken mensen dat iets goed is geregeld, maar toch ontstaat een onverwachte en vooral onwenselijke situatie die vooraf niet bedacht is.

EMYRTAN maakt zich sterk voor uw juridische bedrijfsbelangen. Om continuïteit in uw onderneming te sluiten, sluit u meerdere contracten af met verschillende toeleveranciers. Deze contracten moeten voldoen aan de vereiste vereisten. Het komt regelmatig voor dat ondernemers snel een contract afsluiten zonder goed te lezen of te begrijpen wat de juridische betekenis is. U kunt een onevenredige duurovereenkomst van een flexibel contract afsluiten wat niet flexibel wordt nagekomen. Kent u een romantisch ‘wurgcontract’ met een toeleverancier?

Bij het sluiten of afsluiten van een overeenkomst staat de contractuele vrijheid van de partijen centraal. EMYRTAN heeft de expertise en biedt handvatten om contractuele bepalingen op te stellen die voldoen aan de wettelijke voorwaarden en de wijze van handelen van partijen die een overeenkomst sluiten tot rechtszekerheid. Wilt u juridisch afgestemd zijn op uw bedrijf? Het adagium geldt, neem daarom vooraf contact  op!

Een goed begin is het halve werk.

Algemene voorwaarden

Met professionele Algemene voorwaarden precies op maat voor uw bedrijfsdoelstellingen beschermt u uw bedrijfsbelangen.

Algemene voorwaarden zijn van belang voor de continuiteit van uw onderneming waarin u eenduidige leverings- of dienstverleningsvoorwaarden opneemt. Rechtsgeldige algemene voorwaarden bepalen wat uw cliënten, leveranciers of afnemers van uw organisatie mogen verwachten en wat u van (potentiële) cliënten verwacht. Met de juiste bewoordingen zijn algemene voorwaarden een goede manier om uw bedrijf beter te beschermen tegen de risico’s van het ondernemen. Zijn uw Algemene Voorwaarden goed op maat bepaald?

Samenwerkingsovereenkomsten

Veel bedrijven werken samen om elkaars expertise aan te vullen of een sterkere marktpositie te verwerven. Samenwerken kan door middel van een Overeenkomst van opdracht of een koopovereenkomst, dit is in de wet geregeld. Een pure samenwerkingsovereenkomst is niet wettelijk geregeld.

Wat zijn de kenmerken van de samenwerkingsovereenkomst, hoe wordt deze rechtsgeldig opgemaakt en op welke manier wordt de samenwerkingsovereenkomst beëindigd? Met een persoonlijk advies zal EMYRTAN de verschillende juridische kenmerken en vormen uitleggen. Wilt u een samenwerkingsovereenkomst gegarandeerd rechtsgeldig?

Beëindigings-, Vaststellingsovereenkomsten

Een overeenkomst kan buitengerechtelijk worden beëindigt. Het is gebruikelijk om een (arbeids)overeenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen door middel van een vaststellingsovereenkomst (artikel 7:900 BW).

Voor het beëindigen van arbeidsovereenkomsten kan er sinds de WWZ een onderscheid worden gemaakt tussen inhoudelijke bepalingen van de beëindigingsovereenkomst, maar dit hoeft niet. De beëindigingsovereenkomst (artikel 7:670b BW) is een juridische figuur die alleen schriftelijk wordt aangegaan. De vaststellingsovereenkomst is strict te onderscheiden van de opzegging met instemming omdat de vaststellingsovereenkomst een wederzijds goedvinden vereist.

Wikken en schikken

Wanneer partijen zelf overeenstemming bereiken over de rechtsgevolgen waarmee hun (arbeids)overeenkomst wordt beëindigd, is tussenkomst van een rechter niet nodig want partijen hebben al een overeenstemming door te schikken.

In de praktijk blijkt regelmatig dat een minnelijke regeling is afgesproken die niet aan de wettelijke vereisten voldoet wat leidt tot onzekerheid of geschil. Door het ontbreken van een wilsovereenstemming of een wilsgebrek kan een overeenkomst vernietigbaar zijn. Eveneens kan misbruik van omstandigheden tijdens de onderhandelingen de overeenkomst vernietigen.

Moeizame onderhandelingen?

Relatiebeding en/of Concurrentiebeding

Aan het opnemen van een relatiebeding en/of een concurrentiebeding in een contract voor bepaalde tijd heeft de wetgever zware eisten gesteld. Het belang van het opnemen van een beding kan zijn dat de bedrijfsgeheimen moeten worden beschermd of dat moet worden voorkomen dat de werknemer bepaalde cliënten van het bedrijf benadert nadat het dienstverband eindigt. Om een geslaagd beroep op een relatiebeding of concurrentiebeding te kunnen doen, moet het beding deugdelijk zijn geformuleerd. Een relatie- of concurrentiebeding kan nietig worden verklaard door de (kanton)rechter. Op welke manier wilt u uw bedrijfsbelangen goed beschermen?

Boetebeding

Indien een werknemer overstapt naar een andere werkgever dan kunnen er problemen onstaan met een relatiebeding en/of een concurrentiebeding waardoor hoge boetes gevorderd kunnen worden door de werkgever. Een geschil kan ontstaan over de werking van een overeengekomen relatiebeding en/of een concurrentiebeding waaraan contractueel een boetebeding is verbonden. Werknemers, werkgevers of bedrijven kunnen hierover procederen, of wilt u voorgaande eerder regelen?