Huurrecht

Voor uiteenlopende vragen van huurders of verhuurders van woonruimte of bedrijfsruimte. Toegankelijk en actueel!

Huurrecht voor uw bedrijf

Huurrecht is een rechtsgebied dat qua wetgeving altijd in beweging is. Dus ook EMYRTAN.

Maatschappelijke ontwikkelingen spelen een rol in het huidige huurrecht. Regelgeving over huur en verhuur van bedrijfsruimte is aan de orde wanneer er juridische kwesties rijzen in uw rechtspraktijk van (commercieel) vastgoed, eigenaren en beheerders. EMYRTAN kan voorzien in de behandeling van het huurrecht van uw bedrijfsruimte of aanpalende onderwerpen en u van praktische tips voorzien van concrete voorstellen voor uw (ver)huursituatie doen.

Huren zonder zorgen.

Huurovereenkomst

Een huurovereenkomst is een bijzondere overeenkomst, een handeling met rechtsgevolgen. De beoogde rechtsgevolgen van een huurovereenkomst waarbij de bedoeling van twee partijen tot overeenstemming leidt. Het huurrecht is van dwingend recht die de huurders extra bescherming biedt. Afwijken van de wettelijke bepalingen is in sommige gevallen mogelijk.

Verhuurders maken meestal gebruik van Algemene voorwaarden bij het sluiten van huurovereenkomsten. Daarin kunnen voor de huurder zeer nadelige bepalingen voorkomen. Wanneer bepalingen in de overeenkomst of voorwaarden onredelijk zijn, dan is het mogelijk deze laten vernietigen door de rechter. Dan heeft u rechtsbijstand nodig.

Verbod dubbele bemiddelingskosten

Het is bij de bemiddeling van woonruimte niet toegestaan ​​om zowel door de huurder als door de verhuurder een vergoeding in rekening te brengen. Voor dit verbod van tweezijdige courtage is het niet nodig dat de middelaar ook betaald wordt door de verhuurder. Het gratis aanbod van het huuraanbod op de website van de bemiddelaar is voldoende om de diensten van de bemiddelaar te realiseren voor de verhuurder. Vermoed u dat er sprake is van een dubbele courtage?

Tijdelijke verhuur

De ‘Wet Doorstroming Huurmarkt’ maakt het voor de verhuurder mogelijk om zelfstandige woonruimte tijdelijk te verhuren waarbij de huurder minder huurbescherming heeft. Een huurovereenkomst van twee jaar of korter eindigt dan van rechtswege. De verhuurder moet minimaal één maand en maximaal drie maanden voor afloop van de bepaalde huurtermijn aan de huurder schriftelijk laten weten dat de huurovereenkomst eindigt. Is de situatie bij een tussentijdse opzegging onduidelijk of is de woonruimte voor eigen gebruik noodzakelijk?

Groot onderhoud of renovatie?

Vaak doet zich de vraag voor of werkzaamheden, dringende werkzaamheden zijn of renovatie. Het gaat dan om inbreuk op het rustig woongenot van de huurder. Dringende werkzaamheden die niet zonder (vervolg)schade kunnen worden uitgesteld moet de huurder gedogen en is niet gericht op een toename van woongenot. Bij renovatie gaat het wel om vernieuwing waardoor het woongenot stijgt. Heeft u te maken met een dergelijke vervaging van werkzaamheden aan uw verhuurde woning of als huurder?

Verhuiskostenvergoeding

Wanneer een huurder in verband met renovatie tijdelijk moet verhuizen dan bepaald de wet dat de verhuurder aan de huurder een tegemoetkoming in de verhuis- en herinrichtingskosten moet betalen. Dit is verplicht, ook al neemt de huurder zelf het initiatief om de woning te laten renoveren. Het lijkt duidelijk, toch roept de praktijk juridische vragen op. Het gaat erom dat de  woning niet gerenoveerd kan worden wanneer de woning bewoond blijft. Of dat het geval is zal de huurder moeten stellen en bewijzen. Wanneer is er sprake van een noodzaak tot verhuizing?

Incassokosten

De incassoprocedure voor het betalen en het incasseren van de huurprijs is altijd opgenomen in de standaard huurvoorwaarden. Buitengerechtelijke kosten die volgens de huurvoorwaarden betaald moeten worden zijn verschuldigd op het moment dat de ene partij zijn vordering op de ander uit handen geeft. Deze kosten hebben geen betrekking op het voorbereiden of het voeren van een gerechtelijke procedure.

Hennepteelt

Hennepteelt in woningen komt steeds vaker voor. Het kweken van hennep wijst op het nalaten van ‘goed huurderschap’ als ook op het gebruik in strijd met de bestemming van het gehuurde. Hennep veroorzaakt schade aan het verhuurde pand, geeft overlast aan omwonenden en kan nadelige gevolgen hebben voor de verhuurder. Bovendien levert een hennepkwekerij in een woning een verhoogd brandrisico op. Wanneer er sprake is van ‘bedrijfsmatige hennepteelt’ volgt ontbinding van de huurovereenkomst, ontruiming van het betreffende huurpand en een boete die de verhuurder vordert. Heeft u een pand verhuurd waar een hennepkweker (onder)huurt?