Incasso's

EMYRTAN Juristenpraktijk is een expert in het incasseren van openstaande vorderingen.

Geld innen

EMYRTAN Juristenpraktijk is een expert in het incasseren van openstaande vorderingen. Onze incassojurist kan meer druk uitoefenen dan een incassobureau of een deurwaarder. Na het buitengerechtelijke incasso traject kunnen wij direct beslag laten leggen of het faillissement van de debiteur aan laten vragen. Op voorhand is deze druk voldoende om uw openstaande vorderingen effectiever te incasseren, waardoor uw factuur sneller wordt betaald. EMYRTAN incasseert voor zowel particulier als zakelijk. Wij werken met een 10 dagen aanpak. Dit is de termijn waarbinnen uw debiteur moet betalen of een regeling moet treffen. Op alle incasso-overeenkomsten zijn onze Incassovoorwaarden van toepassing.

Rustig aan, dan breekt het lijntje niet.

Rustig aan, dan breekt het lijntje niet.

Incasso traject

U kunt kosteloos een incasso indienen. Wij gaan direct over tot incasseren. U beschikt over het EMYRTAN Direct-incasseren formulier. Dan gaat de incassoprocedure van start waarbij de minnelijke regeling procedure ingaat. Na ontvangst van het Direct-incasseren formulier wordt zo mogelijk dezelfde dag nog gebeld naar uw debiteur, een e-mailbericht en een brief per gewone postzending verzonden.

No cure, no pay

EMYRTAN zorgt voor de goede juridische onderbouwing van het te incasseren bedrag en voor een nette en correcte afhandeling van de openstaande vordering. Bovenop het bedrag waarvan u de betaling wilt vorderen komen de incassokosten en wettelijke rentekosten. De incassojurist verricht minimaal drie incassoacties, zonder verweer. Deze incassokosten en wettelijke rentekosten worden betaald door de debiteur, dat is wettelijk geregeld. U ontvangt uw vordering en wij de gemaakte incassokosten en rentekosten.

Incassoprocedure

Indien incassotraject geen resultaat heeft, dan kan EMYRTAN in overleg met u verweer gaan voeren in een gerechtelijke procedure starten. Uw vordering wordt onderbouwd met feiten en argumenten en voorzien van de nodige bewijsstukken. Een gerechtelijke procedure heeft op beide partijen veel inpact en daarvoor worden juridische kosten gemaakt. Al deze kosten gaan wij op de debiteur trachten te verhalen.

Kantonrechter

Wanneer een gerechtelijke procedure is opgestart kan altijd nog een minnelijke schikking met de wederpartij worden bereikt. Dit kan voor, tijdens of na de gerechtelijke hoor- en wederhoorzitting, voordat de rechter vonnis wijst.