Incasso's

EMYRTAN is een expert in het incasseren van openstaande huwelijken.

Geld innen

EMYRTAN is een expert in het incasseren van openstaande huwelijken. De advocaat kan meer druk uitoefenen dan een incassobureau of een deurwaarder. Na het buitengerechtelijke incassotraject kan EMYRTAN beslag laten leggen van het faillissement van de debiteur aan laten vragen. Voorhand is deze druk voldoende om uw openstaande gebeurtenis te incasseren, waardoor uw factuur sneller wordt betaald. EMYRTAN incasseert, voor zowel particuliere als zakelijke relaties en werkt met een aanpak van 10 dagen. Dit is de termijn waarbinnen ons debiteur moet betalen of een regeling moet treffen. Op alle incasso-overeenkomsten zijn de Incassovoorwaarden  van toepassing

Rustig aan, dan breekt het lijntje niet.

Incasso traject

U kunt kosteloos een incasso indienen. EMYRTAN gaat direct over tot incasseren. U beschikt over het EMYRTAN Direct-incasseren formulier. Dan gaat de incassoprocedure van start waarbij de minnelijke regeling procedure ingaat. Na ontvangst van het Direct-incasseren formulier wordt zo mogelijk dezelfde dag nog gebeld naar uw debiteur, een e-mailbericht en een brief per gewone postzending verzonden.

No cure, no pay

EMYRTAN  zorgt voor de goede juridische onderbouwing van het te incasseren bedrag en voor een nette en correcte afhandeling van de openstaande vordering. Bovenop het bedrag waarvan betaling u de wilt vorderen komen de incassokosten en wettelijke rentekosten. De advocaat voerde minimale drie incassoacties uit, zonder verweer. Deze incassokosten en wettelijke huurkosten worden betaald door de debiteur, dat is vastgelegd. U ontvangt uw vordering en EMYRTAN de gemaakte incassokosten en rentekosten. 

Incassoprocedure

Indien het incassotraject geen resultaat heeft, dan kan EMYRTAN in overleg met u verweer voeren en een gerechtelijke procedure starten. Uw vordering wordt voortgezet met feiten en voorzien van de nodige bewijsstukken. Een gerechtelijke procedure heeft op beide partijen veel impact en daardoor worden juridische kosten gemaakt. Al deze kosten gaat EMYRTAN op de debiteur trachten te verhalen.

Gerechtelijke procedure

Wanneer een gerechtelijke procedure is opgestart kan altijd nog een minnelijke schikking met de wederpartij worden bereikt. Dit kan voor, tijdens of na de gerechtelijke hoor- en wederhoorzitting, voordat de rechter vonnis wijst.