Kwaliteit

Kwaliteit is: in één keer goed!

EMYRTAN Advocatuur

Kwaliteitsborging staat voor EMYRTAN Advocatuur hoog in het vaandel! EMYRTAN is lid van de Nederlandse Vereniging voor Rechtskundige Adviseurs (NVRA). De NVRA is een vereniging van juristen, advocaten en gerechtsdeurwaarders waarbij het up-to-date houden van de aangesloten rechtskundigen hoog in het vaandel staat. Juridische vraagstukken, redeneringen en beoordelingen van de (kanton)rechters in gerechtelijke procedures, de juiste juridische gedachtegang en de beoordeling ervan, leidt tot een hoge kwaliteit en bevordert een goede beroepsuitoefening. EMYRTAN Advocatuur blijft steeds in ontwikkeling binnen haar verschillende juridische rechtsgebieden.

EMYRTAN Advocatuur valt onder het toezicht van de Orde van advocaten Oost-Brabant. Iedereen die EMYRTAN Advocatuur inschakelt kan erop rekenen dat zij deskundig, onafhankelijk en integer is. Om dat te garanderen, zorgt de Orde van advocaten Oost-Brabant ervoor dat de advocaat goed is opgeleid en zij zich houdt aan de Gedragsregels, de Advocatenwet en de Verordening op de Advocatuur. Zo is de kwaliteit van EMYRTAN Advocatuur gewaarborgd. EMYRTAN Advocatuur heeft een kantoorklachtenregeling.

 

EMYRTAN Advocatuur is lid van het Koninklijk Warmbloed Paard Nederland (KWPN) wat kwaliteit in de paardenfokkerij ten doel stelt. Actuele kennis en kunde binnen het netwerk van hippische ondernemers en gebruikers van het paard worden gedeeld, waarbij nationale en internationale fokkerij en handelstransacties een rode draad: de speerpunten binnen EMYRTAN Hippisch recht. 

EMYRTAN Advocatuur is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS): de overkoepelende sportbond die ruiters, amazones en hun paarden centraal stelt om mooie paardensport te brengen. Daarbij is het paardenwelzijn, de veiligheid en het in acht nemen van (doping-) regels het uitgangspunt: de speerpunten binnen EMYRTAN Hippisch recht!

EMYRTAN Advocatuur is aangesloten bij de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA) wat actuele kennis en kunde én het netwerk van arbeidsrechtspecialisten ten doel stelt.

EMYRTAN Advocatuur is verbonden aan de Nederlandse Juristen Vereniging (NJV). In de jaarlijkse rede van gerenommeerde professoren wordt door préadviseurs ingezoomd op actuele thema’s. De menselijk maat in juridische procedures, de klassieke procedure, de kwaliteit van rechtspraak, wetgeving en rechtswetenschappelijk onderzoek wordt belicht. Herijking van juridische opleidingen en de territorialiteit van de jurisdictie is actueel in de geschreven Handelingen Nederlandse Juristen Vereniging.

EMYRTAN Advocatuur presenteert zich bij de Ondernemers Vereniging Son en Breugel (OSVB) waarbij het contact met lokale MKB-bedrijven en hun juridische vraagstukken steeds onderwerp van gesprek is.

EMYRTAN Advocatuur neemt deel aan de bedrijfsbezoeken en bijeenkomsten van de Ondernemers Vereniging Ekkersrijt (OVE), waarin de diversiteit van grote bedrijven de input vormt voor de rechtsgebieden van EMYRTAN Advocatuur, zodat EMYTRAN weet wat er speelt.