Kwaliteit

Kwaliteit is: in één keer goed!

EMYRTAN

EMYRTAN en kwaliteit staat hoog in het vaandel. Juridische gevolgen, redeneringen en beoordelingen van de (kanton)rechters in gerechtelijke procedures, de juiste juridische gedachtengang en de beoordeling, leiden tot een hoge kwaliteit en een positieve beroepsuitoefening. EMYRTAN blijft in ontwikkeling binnen haar juridische rechtsgebieden.

EMYRTAN is lid van het Koninklijk Warmbloed Paard Nederland (KWPN) wat betreft kwaliteit in de paardenfokkerij ten doel stelt. Actuele kennis en kunde binnen het netwerk van hippische ondernemers en gebruikers van het paard worden gedeeld, waarbij nationale en internationale fokkerij en handelstransacties een rode draad vormen: de speerpunten binnen EMYRTAN Hippisch recht. 

EMYRTAN is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS): de overkoepelende sportbond die ruiters, amazones en hun paarden centraal stelt om mooie paardensport te brengen. daarbij is het paardenwelzijn, de veiligheid en het in acht nemen van (doping-)regels het uitgangspunt: de speerpunten binnen EMYRTAN Hippisch recht!

EMYRTAN is aangesloten bij de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA) wat actuele kennis en kunde én het netwerk van arbeidsrechtspecialisten ten doel stelt.

EMYRTAN presenteert zich door de Ondernemers Vereniging Son en Breugel (OSVB), waarin contact wordt opgenomen met lokale MKB-bedrijven en hun inhoudelijke onderwerpen de inhoud van het gesprek is. 

EMYRTAN neemt deel aan de bedrijfsbezoeken en bijeenkomsten van de Ondernemers Vereniging (OVE), waarin de diversiteit van grote bedrijven de input vormt voor de rechtsgebieden van EMYRTAN, zodat EMYTRAN weet wat er speelt.