Kwaliteit

Kwaliteit is: in één keer goed!

EMYRTAN Advocatuur

EMYRTAN is lid van de Nederlandse Vereniging voor Rechtskundige Adviseurs (NVRA). De NVRA is een vereniging van juristen, advocaten en gerechtsdeurwaarders waarbij het up-to-date houden van de aangesloten rechtskundigen hoog in het vaandel staat. Juridische gevolgen, redeneringen en beoordelingen van de (kanton)rechters in gerechtelijke procedures, de juiste juridische gedachtengang en de beoordeling, leidt tot een hoge kwaliteit en een positieve beroepsuitoefening. EMYRTAN Advocatuur blijft in ontwikkeling binnen haar verschillende juridische rechtsgebieden.

EMYRTAN Advocatuur valt onder het toezicht van de Orde van advocaten Oost-Brabant. Iedereen die een beroep doet op EMYRTAN Advocatuur kan erop voortbouwen dat zij onafhankelijk en integer is. De Orde van advocaten Oost-Brabant zorgt ervoor dat de advocaat goed is opgeleid. Zo is de kwaliteit van EMYRTAN Advocatuur gewaarborgd. EMYRTAN Advocatuur heeft een kantoorklachtenregeling.

EMYRTAN Advocatuur is lid van het Koninklijk Warmbloed Paard Nederland (KWPN) wat kwaliteit in de paardenfokkerij ten doel stelt. Actuele kennis en kunde binnen het netwerk van hippische ondernemers en gebruikers van het paard worden gedeeld, waarbij nationale en internationale fokkerij en handelstransacties een rode draad: de speerpunten binnen EMYRTAN Hippisch recht. 

EMYRTAN Advocatuur is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS): de overkoepelende sportbond die ruiters, amazones en hun paarden centraal stelt om mooie paardensport te brengen. Daarbij is het paardenwelzijn, de veiligheid en het in acht nemen van (doping-) regels het uitgangspunt: de speerpunten binnen EMYRTAN Hippisch recht!

EMYRTAN Advocatuur is aangesloten bij de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA) wat actuele kennis en kunde én het netwerk van arbeidsrechtspecialisten ten doel stelt.

EMYRTAN Advocatuur is verbonden aan de Nederlandse Juristen Vereniging (NJV). In de jaarlijkse rede van beschreven professoren worden door préadviseurs ingezoomd op actuele thema’s. De maat van onderzoek in juridische procedures, de klassieke procedure, de kwaliteit van rechtspraak, wetgeving en rechtswetenschappelijk wordt belicht. De ‘repressieve samenleving’ is actueel in de geschreven Handelingen Nederlandse Juristen Vereniging.

EMYRTAN  Advocatuur presenteert zich bij de Ondernemers Vereniging Son en Breugel (OSVB), waarin contact wordt opgenomen met lokale MKB-bedrijven en hun inhoudelijke onderwerpen de inhoud van het gesprek is. 

EMYRTAN  Advocatuur neemt deel aan de bedrijfsbezoeken en bijeenkomsten van de Ondernemers Vereniging (OVE), waarin de diversiteit van grote bedrijven de input vormt voor de rechtsgebieden van EMYRTAN Advocatuur, zodat EMYTRAN weet wat er speelt.