Kwaliteit

Kwaliteit is: in één keer goed!

EMYRTAN Juristenpraktijk

Kwaliteitsborging staat voor de juristen van EMYRTAN Juristenpraktijk hoog in het vaandel! EMYRTAN is lid van de Nederlandse Vereniging voor Rechtskundige Adviseurs (NVRA). De NVRA is een vereniging van juristen, advocaten en gerechtsdeurwaarders waarbij het up-to-date houden van de aangesloten rechtskundigen hoog in het vaandel staat. Juridische vraagstukken, redeneringen en beoordelingen van de (kanton)rechters in gerechtelijke procedures, de juiste juridische gedachtegang en de beoordeling ervan, leidt tot een hoge kwaliteit van de rechtsdeskundige leden en bevorderd een goede juridische beroepsuitoefening. EMYRTAN blijft steeds in ontwikkeling binnen de verschillende juridische rechtsgebieden.

EMYRTAN is aangesloten bij de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA) wat actuele kennis en kunde én het netwerk van arbeidsrechtdeskundigen ten doel stelt.

EMYRTAN is verbonden aan de Nederlandse Juristen Vereniging (NJV). In de jaarlijkse rede van gerenommeerde professoren wordt door préadviseurs ingezoomd op actuele thema’s. De menselijk maat in juridische procedures, de klassieke procedure, de kwaliteit van rechtspraak, wetgeving en rechtswetenschappelijk onderzoek wordt belicht. Herijking van juridische opleidingen en de territorialiteit van de jurisdictie is actueel gesteld in de geschreven Handelingen Nederlandse Juristen Vereniging.

EMYRTAN presenteert zich bij de Ondernemers Vereniging Son en Breugel (OSVB) waarbij het contact met MKB-bedrijven en hun juridische vraagstukken steeds onderwerp van gesprek is.

EMYRTAN neemt deel aan de bedrijfsbezoeken en bijeenkomsten van de Ondernemers Vereniging Ekkersrijt (OVE), waarin de diversiteit van grote bedrijven de input vormt voor de diverse rechtsgebieden zodat EMYRTAN weet wat er speelt.