Privacywetgeving

Hoe werkt dat nu precies met de verantwoordingsplicht van uw onderneming en de AVG? EMYRTAN helpt u daarbij!

Privacy beleid

De inwerking treding van de Algemene Verordenning Gegevensbescherming (AVG) brengt voor uw onderneming specifieke aandachtspunten naar voren. Veel ondernemingen zien de AVG als een struikelblok wat nieuwe bedrijfs-ideën en innovatie kan belemmeren. De regels in de AVG zijn nieuw waardoor allerlei dingen niet meer mag van de wet is niet waar.  Wij helpen u hoe deze regels moeten worden opgevat en op welke manier deze in de praktijk werken.

De AVG staat veel toe, mits de privacywetgeving goed wordt uitgelegd. Deze verantwoordingsplicht loopt als een rode draad door uw onderneming en de AVG. EMYRTAN adviseert u hoe u omgaat met deze verantwoordingsplicht. Hoe u de privacyregels in ongeschikte situaties, toch grondslag laat bieden zodat de verwerking van persoonsgegevens in uw onderneming toch binnen de regels van de AVG valt. Uw onderneming is dan AVG-proof. Neem gerust contact op wanneer u eraan twijfelt of uw onderneming wel AVG-proof is!

Voel je veilig.

Voel je veilig.

De AVG grondslagen

De huidige situatie wordt bekeken en beoordeeld of uw bedrijf voldoet aan de eisen van de AVG. De rechtmatigheid van de verwerking van de persoonsgegevens moet voldoen aan de grondslagen van de AVG. Maar wat betekent dit concreet? Voor de verwerking van persoonsgegeven bestaan gronden die rechtvaardigen om persoonsgegevens te mogen verwerken. Bijvoorbeeld dat de betrokkene toestemming geeft voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor specifieke doeleinden of wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en rechtmatig is, dus daarvoor de benodige maatregelen zijn genomen.

Implementeren van wijzigingen

Allereerst is het belangrijk dat u weet dat de reikwijdte van de regels inhoudelijk alles is wat kan worden gedaan met persoonsgegevens, ook op het anonimiseren is de wet van toepassing. Privacy instellingen, Cookies, Privacy Verklaring en Uw privacybeleid dient op de AVG te zijn afgestemd. Bij het verwerken van persoonsgegevens moet er een belangenafweging worden gemaakt over het bewaren van contactgegevens of andere gevoelige informatie.

AVG uitvoerend

De AVG-regels gelden in alle sectoren van de samenleving, behalve politie en justitie of thuis. Overheid of bedrijfsleven en alles wat daar tussen zit, valt onder de wet. De regels blijven ondoorgrondelijk door snel opvolgende technologische ontwikkelingen. Daarom is het lastig de regels toe te passen. EMYRTAN helpt uw onderneming daarmee. Vragen of een gegeven over één persoon een persoonsgegeven is, of dat er meer koppelingen nodig zijn. Het op de juiste wijze informeren over de verwerking van hun persoonsgegevens, deze niet in te (mis-)gebruiken voor andere doeleinden en op tijd de persoonsgegevens verwijderen. Allemaal zaken die inhoudelijk bepalen hoe de AVG wordt uitgelegd of toegepast.

AVG-proof

Het is wel zaak dat u er zeker van bent dat u AVG-proof bent, want de snelheid waarmee ontwikkelingen gaan zal niet afnemen.

Hoe werkt dat nu precies met de verantwoordingsplicht van uw onderneming?