Services

Uw zaken goed juridisch regelen betekent steeds up to date blijven met de huidige wetgeving en inspelen op nieuwe regelgevingen.

Rechtsbijstand

Indien gewenst biedt EMYRTAN Advocatuur rechtsbijstand ter zitting voor alle rechtbanken en gerechtshoven door heel Nederland. In opdracht van u of in opdracht van alle rechtsbijstandsverzekeraars. Bent u voor rechtsbijstand verzekerd, dan heeft u recht op vrije keuze van EMYRTAN rechtsbijstand. EMYRTAN beschikt over gespecialiseerde advocaten op verschillende rechtsgebieden. Klachtzaken voor de tuchtrechter is het specialisme ten aanzien van de vrije beroepsbeoefenaars Advocaten, Notarissen, Diergeneeskundigen en Artsen.

Klik hier voor meer informatie. 

Juridische documenten

EMYRTAN heeft veel up-to-date juridische documenten beschikbaar die op maat kunnen worden gemaakt voor uw onderneming. Voor het opstellen of checken van bepaalde juridische documenten biedt EMYRTAN vaste tarieven aan. In een aantal gevallen ook opgesteld in het Engels. Voor startende ondernemers bestaat een aantrekkelijk EMYRTAN-Starterspakket: vanaf het begin meteen alles goed juridisch geregeld. Indien u wenst kan EMYRTAN u (aanvullend) adviseren over al uw (bestaande) contracten. Klik hier voor informatie of neem contact op!

Abonnement

Uw juridische kracht voor uw bedrijfsdoelstelling! Wanneer u naar juridische capaciteit voor uw bedrijf zoekt voor een langer termijn dan is het EMYRTAN abonnement iets voor u. De advocaten van EMYRTAN staan altijd paraat zodat u uw juridische zaken direct kunt regelen. Met een EMYRTAN-abonnement wordt uw organisatie ieder jaar geïnventariseerd om juridische risico’s te minimaliseren. EMYRTAN is en blijft bekend met uw bedrijfsorganisatie. Bij een opkomend geschil in uw organisatie kunnen oplopende (juridische) kosten beperkt worden doordat er bijgestuurd kan worden waardoor (arbeids-) geschillen worden voorkomen of incassovorderingen snel worden afgewikkeld!  

Uw EMYRTAN abonnement aflsluiten? Klik hier voor de abonnementsvoorwaarden.

Rechtsbijstandverzekering

U kunt bij uw rechtsbijstandsverzekeraar  voor uw juridisch probleem een beroep te doen op de uitspraak van het Hof van Justitie van 14 mei 2020 (zaaknummer: C-667/18, waarin het Hof voor de Europese Commissie een uitlegvraag beantwoord over artikel 201 Richtlijn 2009/ 138/EG (hierna: Richtlijn), waarin is bepaald dat:

a) indien een advocaat of andere persoon die volgens het nationaal recht gekwalificeerd is, wordt gevraagd de belangen van verzekerde in een gerechtelijke of administratieve procedure te verdedigen, te vertegenwoordigen of te behartigen, de verzekerde vrij is om deze advocaat of andere persoon te kiezen. 

Deze Richtlijn beschrijft de werking van de rechtsbijstandverzekering, de schaderegeling en vermeldt de gevallen waarin de verzekerde zijn advocaat mag kiezen. De verzekeringsovereenkomst geeft het recht dat de verzekerde voor behartiging van zijn belangen vrij in zijn advocaatkeuze is, voor rekening van de verzekeraarU geeft aan uw rechtsbijstandverzekering door dat u  op deze uitleg van de EU-Richtlijn een beroep wilt doen, waarbij u via uw verzekeraar EMYRTAN Advocatuur opdracht kunt verlenen. Meer informatie nodig? Neem dan contact op!