Services

Uw zaken goed juridisch regelen betekent steeds up to date blijven met de huidige wetgeving en inspelen op nieuwe regelgevingen.

Rechtsbijstand

Indien gewenst biedt EMYRTAN Advocatuur rechtsbijstand ter zitting voor alle rechtbanken en gerechtshoven door heel Nederland. In opdracht van u of in opdracht van alle rechtsbijstandsverzekeraars. Bent u voor rechtsbijstand verzekerd, dan heeft u recht op vrije keuze van EMYRTAN rechtsbijstand, vooral als het gaat om het specialistisch vak Hippisch recht. Ook als het gaat om de behandeling van klachtzaken voor de tuchtrechter ten aanzien van de vrije beroepsbeoefenaars Advocaten, Notarissen, Diergeneeskundigen.

Klik hier voor meer informatie. 

Juridische documenten

EMYRTAN heeft veel actuele juridische documenten die beschikbaar zijn voor uw onderneming. Voor het opstellen van checken van juridische documenten biedt EMYRTAN vaste tarieven aan. In een aantal gevallen ook opgesteld in het Engels. Voor startende ondernemers wordt een aantrekkelijk EMYRTAN-Starterspakket aangeboden: vanaf het begin alles goed juridisch geregeld! Indien u wenst kan EMYRTAN u (aanvullend) adviseren over al uw (bestaande) contracten. Klik hier voor informatie over neem contact op!

Abonnement

Uw juridische kracht voor uw bedrijfsdoelstelling! Wanneer u naar juridische capaciteit voor uw bedrijf zoekt voor een langer termijn dan is het EMYRTAN abonnement iets voor u. De advocaat van EMYRTAN staat ​​altijd paraat zodat u uw juridische zaken direct kunt regelen. Met een EMYRTAN-abonnement wordt uw organisatie ieder jaar geïnventariseerd om juridische risico’s te inventariseren. EMYRTAN is en blijft bekend met uw bedrijfsorganisatie. Bij opkomende geschillen in uw organisatie kunnen oplopende (juridische) kosten beperkt worden en kan er op efficiente wijze geschillen worden voorkomen doordat er snel kan worden bijgestuurd. Ook uw debiteurenbeheer en incasso-vordering(en) worden snel afgewikkeld!  

Uw EMYRTAN abonnement afsluiten? Klik hier voor de abonnementsvoorwaarden.

Rechtsbijstandverzekering

U kunt bij uw rechtsbijstandsverzekeraar voor uw juridische rechtshulp een beroep doen op uw keuze vrijheid voor een externe advocaat. De beslissing van het Hof van Justitie van 14 mei 2020 (zaak waarin het Hof voor de Europese Commissie een uitlegvraag beantwoord over artikel 201 Richtlijn 2009/ 138/EG (hierna: Richtlijn), vastgestelde datum:

a ) indien een advocaat van die persoon is, wordt gevraagd van verzekerde in een juridische of administratieve procedure om te beschermen, te vertegenwoordigen van te veilig te kiezen, de verzekerde vrij is om deze of andere persoon te kiezen. 

Deze richtlijn omvat de van de rechtsbijstandverzekering, de schaderegeling en de uitvoering waarin de verzekerde mag kiezen. De verzekeringsovereenkomst geeft het recht dat verzekerde voor de behandeling van zijn belangen vrij in zijn advocaatkeuze moet zijn, voor rekening van de verzekeraar U geeft aan uw rechtsbijstandverzekering door dat u deze uitleg van de EU-Richtlijn een beroep wilt doen, waarbij u via uw verzekeraar EMYRTAN Advocatuur opdracht kunt uitvoeren om uw juridische belangen te behartigen in een gerechtelijke procedure. Meer informatie nodig? Neem dan contact op!