Tarieven

Duidelijk en transparant.

EMYRTAN Juristenpraktijk

De tarieven van EMYRTAN zijn transparant en duidelijk. Bij de declaratie ontvangt u een uitgebreid gespecificeerd declaratieoverzicht. Na een kosteloos intake gesprek kunnen wij voor u bij een kwestie met een beperkt financieel belang een brief opstellen, gericht aan uw wederpartij of instantie. Wij proberen voor u op deze manier een snel resultaat te bereiken tegen een laag tarief van € 169,00 per brief (exclusief btw).

Het is mogelijk om in bepaalde situaties een vaste prijsafspraak overeen te komen. Dan weet u precies waar u aan toe bent. Wilt u meer informatie, neem dan contact op. Wanneer een vaste prijsafspraak niet mogelijk is, dan hanteert EMYRTAN een vast uurtarief, kantoorkosten 6% exclusief 21% BTW voor particulieren, ondernemers en rechtsbijstandverzekeraars.

Wilt u juridische capaciteit voor uw bedrijf met een externe vaste jurist voor een langer termijn dan is het EMYRTAN abonnement iets voor u.

Verzekerde Rechtsbijstand

Juridische vraagstukken en/of geschillen kunnen door uw rechtsbijstand verzekeraar betaald worden. Het Europese Hof van Justitie heeft in 2013 bepaald dat u zelf onder gestelde voorwaarden mag bepalen wie u bijstaat in een juridische procedure. Wilt u rechtsbijstand van EMYRTAN in een civiele procedure of bestuursrechtelijke bezwaar- of beroep procedure betaald door uw verzekeraar, dan is die mogelijkheid er.

Wanneer u een juridisch geschil aanmeldt bij uw rechtsbijstandsverzekeraar en u geeft aan zelf voor een jurist van EMYRTAN te willen kiezen, dan zal de rechtsbijstandsverzekeraar u doorverwijzen naar haar eigen juridische uitvoerder, die als eerste beoordeelt of uw juridisch geschil onder de dekking van uw verzekeringspolis valt.

Valt uw geschil wél onder de dekking van uw verzekeringspolis? Dan is uw vrije keuze mogelijk. Dan is het raadzaam dat u uw juridisch geschil eerst met ons bespreekt om uw recht op vrije juridische rechtsbijstand te waarborgen.

Valt uw geschil niet onder de dekking van uw verzekeringspolis? Neem dan contact met ons op voor een second opnion.

Wij adviseren u welke manier u kunt volgen om uw rechtsbijstand via EMYRTAN uit te voeren, of u kunt ons hiervoor (kosteloos) machtigen. Wanneer u de polisvoorwaarden van uw rechtsbijstandverzekering in acht neemt, dan mag de verzekeraar u uw recht op vrije keuze rechtshulpverlener niet ontzeggen. Vraag gerust naar de mogelijkheden.