Juridisch advies & Rechtsbijstand

EMYRTAN Advocatuur

Als MKB-ondernemer of consument krijgt u te maken met juridische vraagstukken. Op die momenten kunt u maar het beste zeker weten dat u de juiste beslissingen neemt. Daarvoor kiest u voor de rechtsbijstand van EMYRTAN Advocatuur. De beste oplossing voor een praktische aanpak van juridische vraagstukken en/of achteraf de rechtsbijstand bij de (kanton)rechter. Met specialismen in diverse rechtsgebieden streeft EMYRTAN naar uw doel tegen zo laag mogelijke kosten.

Bij voorkeur regelt EMYRTAN zaken aan de voorkant. Een gevleugeld adagium is: ‘Preventie in plaats van procederen’. EMYRTAN adviseert over de juridische grondslag en het opstellen van overeenkomsten en contracten voor MKB-bedrijven en particulieren.

EMYRTAN Advocatuur biedt rechtsbijstand bij alle rechtbanken en gerechtshoven in Nederland. mr. Rianne van der Heijden, advocaat, stelt processtukken op, correspondeert met de wederpartij en bepleit uw geschil ter zitting voor de rechter. U kunt 24/7 via info@emyrtan.nl opnemen.

Overheidsbesluiten staan centraal in het bestuursrecht: de AwB. Bent u het niet eens met een overheidsbesluit of -beslissing, neem contact op!

Flexibel | Bekwaam | Betrokken | Laagdrempelig

EMYRTAN Advocatuur geeft deskundig advies en rechtsbijstand op het gebied van het arbeidsrecht voor zowel werknemers als werkgevers, waar nodig voorgelegd aan de rechtbank of het gerechtshof binnen Nederland.

Wie is aansprakelijk voor een bepaalde schade? Is een onrechtmatige daad altijd toerekenbaar aan de schadeveroorzaker? Wanneer bij contracten iets misgaat, ongevallen zich voordoen of beroepsfouten zijn gemaakt neemt u contact op met EMYRTAN Advocatuur.  EMYRTAN Advocatuur regelt het aansprakelijk stellen van bedrijven of personen en vordert schadevergoeding waarbij obstakels worden weggenomen om uw recht kenbaar te maken.

Bij voorkeur regelt EMYRTAN Advocatuur juridische zaken vooraf: liever preventief dan procederen. Up-to-date juridische documenten zijn beschikbaar, op maat gemaakt voor uw onderneming tegen een vaste kostprijs.

Alle juridische aspecten waarbij paarden zijn betrokken is hippisch recht. EMYRTAN Advocatuur biedt juridische (geschil)oplossingen door haar expertise in paardensport en –fokkerij.

Nieuwe relevante wetgeving over het huurrecht bedrijfsruimte en woonruimte, daarbij kan EMYRTAN Advocatuur bijstaan.

Betaald uw klant niet? Dan kunt u de incassoprocedure inschakelen via EMYRTAN Advocatuur die respectvol, snel en daadkrachtig uw geld incasseert.