Juridisch advies & Rechtsbijstand

Juridisch advies & Rechtsbijstand

EMYRTAN Juristenpraktijk

Als MKB-ondernemer of consument krijgt u te maken met juridische vraagstukken. Op die momenten kunt u maar het beste zeker weten dat u de juiste beslissingen neemt. Daarvoor kiest u voor de rechtsbijstand van EMYRTAN. De beste oplossing vooraf voor een praktische aanpak van juridische vraagstukken en/of achteraf de rechtsbijstand bij de (kanton)rechter. Met specialismen in diverse rechtsgebieden streven wij naar uw doel tegen zo laag mogelijke kosten. Wij zijn het recht meester!

Bij voorkeur regelt EMYRTAN zaken aan de voorkant. Een gevleugeld adagium is: ‘Preventie in plaats van procederen’. EMYRTAN adviseert over de juridische grondslag en het opstellen van overeenkomsten en contracten voor MKB-bedrijven en particulieren.

EMYRTAN Juristenpraktijk biedt rechtsbijstand bij alle kantongerechten in Nederland. Onze juristen stellen processtukken op, corresponderen met de wederpartij en bepleiten uw geschil ter zitting voor de rechter. U kunt 24/7 contact opnemen.

Overheidsbesluiten staan centraal in het bestuursrecht: de AwB. Bent u het niet eens met een overheidsbesluit of -beslissing, neem contact op!

Vrije beroepsbeoefenaars staan onder toezicht van een tuchtcollege. Wilt u een klaag- of verweerschrift opstellen en indienen bij een Regionaal Tuchtcollege? Bel gerust!

Flexibel | Bekwaam | Betrokken | Laagdrempelig

Flexibel

Bekwaam

Betrokken

Laagdrempelig

EMYRTAN geeft deskundig advies en rechtsbijstand op het gebied van het arbeidsrecht voor zowel werknemers als werkgevers, waar nodig voorgelegd de kantonrechter.

EMYRTAN bestuursrechtspraktijk richt zich op Vergunningen, Besluiten of Beslissingen van de overheid. Onze bestuursrechtjurist behandelt uw beroep en bewaar procedures, bijvoorbeeld bij schade als gevolg van planschade bestaande uit inkomensschade, uitzichtverlies, toegenomen geluidsoverlast of privacyverlies.  

Bij voorkeur regelt EMYRTAN juridische zaken vooraf: liever preventief dan procederen. Up-to-date juridische documenten zijn beschikbaar, op maat gemaakt voor uw onderneming tegen een vaste kostprijs.

Alle juridische aspecten waarbij paarden zijn betrokken is hippisch recht. EMYRTAN biedt juridische (geschil)oplossingen door haar expertise in paardensport en –fokkerij.

Nieuwe relevante wetgeving over het huurrecht bedrijfsruimte en woonruimte, daarbij kan EMYRTAN up to date bijstaan.

Betaald uw klant niet? Dan kunt u de incassoprocedure inschakelen via onze juristen die respectvol, snel en daadkrachtig uw geld incasseren.

Wanneer u van mening bent dat een advocaat, notaris of dierenarts zich niet aan de regels heeft gehouden kan EMYRTAN voor u een klacht indienen bij de tuchtrechter.